Základná škola s MŠ Dedinka, Dedinka 142

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dedinka 142, 94150 Dedinka
WWW:
E-Mail: zsdedinka@zoznam.sk
Telefón: 035/ 651 81 15
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Nové Zámky
IČO: 037863886
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Veronika Mankovecká
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dedinka, Dedinka 142
fotka
Mgr. Alžbeta Mičíková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dedinka, Dedinka 142