Základná škola Dechtice, Dechtice 514

Typ: Základná škola
Adresa: Dechtice 514, 91953 Dechtice
WWW:
E-Mail: marta.rajnicova@post.sk
Telefón: 335575113
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 037836471
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Gabriela Pavlechová
Výchovný poradca
Základná škola Dechtice, Dechtice 514
fotka
Mgr. Svetlana Zacharová
Riaditeľ
Základná škola Dechtice, Dechtice 514