Základná škola Rešov, Rešov 35

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Rešov 35, 08621 Rešov
WWW:
E-Mail: zsresov@gmail.com
Telefón: 054 / 4885053
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 710060777
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Mager
Riaditeľ
Základná škola Rešov, Rešov 35