Základná škola s MŠ Demandice, Demandice 131

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Demandice 131, 93585 Demandice
WWW:
E-Mail: skola@zsdemandice.sk
Telefón: 036/7493112
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levice
IČO: 037864319
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Soňa Balážová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Demandice, Demandice 131
fotka
Mgr. Viera Poliaková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Demandice, Demandice 131