Základná škola J.J.T. Detva, A. Bernoláka 20

Typ: Základná škola
Adresa: A. Bernoláka 20, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: skola@4zsdt.sk
Telefón: 045/5455532
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831275
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Kovačičová
Výchovný poradca
Základná škola J.J.T. Detva, A. Bernoláka 20
fotka
Mgr. Bohuslav Ilavský
Riaditeľ
Základná škola J.J.T. Detva, A. Bernoláka 20