Základná škola s MŠ pri ZZ Bardejov, Bardejovské kúpele 13

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Bardejovské kúpele 13, 08501 Bardejov
WWW:
E-Mail: zsbardkupele@stonline.sk
Telefón: 054 / 4746868, 0911196018
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bardejov
IČO: 017070503
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľuba Vaníková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ pri ZZ Bardejov, Bardejovské kúpele 13