Základná škola Detva, Kukučínova 480/6

Typ: Základná škola
Adresa: Kukučínova 480/6, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: 1zs@zskukdt.edu.sk 
Telefón: 045/5455 222
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831259
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Elena Melichová
Výchovný poradca
Základná škola Detva, Kukučínova 480/6
fotka
Mgr. Miroslava Chalupská
Riaditeľ
Základná škola Detva, Kukučínova 480/6