CPPPaP Dubnica nad Váhom

Typ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Partizánska 151/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
E-Mail: ppp_dca@mail.t-com.sk, poradnadca@gmail.com
Telefón: 042/ 444 21 40
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum Trenčín
IČO: 42273471
43908977
Súkromná základná škola Nová Dubnica, Slov.národ.povstania 96/3 
042/4433335 
Detail
036124664
Základná škola Ilava, Medňanská 514/5 
042/44 64 140 
Detail
036124711
Základná škola Ladce, Vážska 399 
0917/538 007 
Detail
034057579
Základná škola Nová Dubnica, Janka Kráľa 1 
042/4433642 
Detail
031202268
Základná škola Nová Dubnica, P. O. Hviezdoslava 4 
042 / 4433007 
Detail
30414156
Základná škola sv.Dominika Savia Dubnica nad Váhom, Školská 386/1 
0905/962792 
Detail
34058974
Špeciálna základ. škola Ilava, Pivovarská 455/62 
042/44 41 724 
Detail
034058982
Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom, Školská 386/1 
042 / 4441159,60, 0915799041 
Detail
30414164
Spoj.šk.sv.J.Bosca-ZŠ Nová Dubnica, Trenčianska 66/28 
0917/861122 
Detail
036124672
Základná škola s MŠ Bolešov, Štúrova 276 
042/4493224 
Detail
035678127
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum I 32 
042/4420400 
Detail
031202284
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Centrum II 87 
042/4420030 
Detail
035678119
Základná škola s MŠ Dubnica nad Váhom, Pod hájom 967 
042/4422875 
Detail
037914707
Základná škola s MŠ Horná Poruba, Horná Poruba 84 
042 / 4460008, 0911908878 
Detail
036124656
Základná škola s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1 
042/4441255 
Detail
037914782
Základná škola s MŠ Košecké Podhradie, Košecké Podhradie 301 
042 / 4473329, 0908505605 
Detail
036124613
Základná škola s MŠ Mikušovce, Mikušovce 16 
0911/908655 
Detail
036124681
ZŠ s MŠ H.Gavloviča Pruské, Školská 369 
0915/765303 
Detail
710059256
Základná škola Červený Kameň, Červený Kameň 228 
042 / 4464021 
Detail
710220367
Základná škola Dulov, Dulov 71 
042 / 4471102 
Detail
fotka
Mgr. Petra Ďurkechová PhD.
Psychológ
CPPPaP Dubnica nad Váhom
fotka
Mgr. Tatiana Koprivová
Psychológ
CPPPaP Dubnica nad Váhom
fotka
Mgr. Janette Kosecová
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dubnica nad Váhom
fotka
Mgr. Zuzana Kuniaková
Psychológ, Multiplikátor vzdelávania
CPPPaP Dubnica nad Váhom, IKT multiplikátori vzdelávania
fotka
Mgr. Dagmar Kútna
Špeciálny pedagóg, Riaditeľ
CPPPaP Dubnica nad Váhom
fotka
Mgr. Erika Prostredná
Špeciálny pedagóg
CPPPaP Dubnica nad Váhom