ŠZŠ pre telesne postih. Detva, Pionierska 850/13

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Pionierska 850/13, 96212 Detva
WWW:
E-Mail: martina.ostrihonova.kurekova@gmail.com
Telefón: 045/5454944
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 35984830
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Alena Hanusková
Výchovný poradca
ŠZŠ pre telesne postih. Detva, Pionierska 850/13
fotka
PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková
Riaditeľ
ŠZŠ pre telesne postih. Detva, Pionierska 850/13