Základná škola Závadka, Závadka 73

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Závadka 73, 06601 Závadka
WWW:
E-Mail: zszavadka@centrum.sk
Telefón: 057 / 7755243
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Humenné
IČO: 710061315
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Darina Horvátová
Riaditeľ
Základná škola Závadka, Závadka 73