Základná škola Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 44

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Zbudské Dlhé 44, 06712 Zbudské Dlhé
WWW:
E-Mail: obec.zb.dlhe@hotmail.com
Telefón: 057 / 7797007, 7797162
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Humenné
IČO: 710061323
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Viktória Riskalčiková
Riaditeľ
Základná škola Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 44