Základná škola Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica 1

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vyšná Sitnica 1, 09407 Vyšná Sitnica
WWW:
E-Mail: zsvysnasitnica@centrum.sk
Telefón: 057 / 4473127
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Humenné
IČO: 710064586
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Harvanová
Riaditeľ
Základná škola Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica 1