Základná škola Žakovce, Žakovce 70

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žakovce 70, 05973 Žakovce
WWW:
E-Mail: zszakovce@gmail.com
Telefón: 052 / 4592119
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Kežmarok
IČO: 710062338
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Sosková
Riaditeľ
Základná škola Žakovce, Žakovce 70