Základná škola s MŠ M.K Detvianska Huta, Detvianska Huta 369

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Detvianska Huta 369, 96205 Detvianska Huta
WWW:
E-Mail: zsmk@zoznam.sk
Telefón: 045 / 5376314
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Detva
IČO: 037831356
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Paprčková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ M.K Detvianska Huta, Detvianska Huta 369
fotka
Mgr. Mária Novodomcová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ M.K Detvianska Huta, Detvianska Huta 369