Súkromná základná škola Levoča, ul. J. Francisciho č. 11

Typ: Základná škola
Adresa: ul. J. Francisciho č. 11, 05401 Levoča
WWW:
E-Mail: skolasukromna@levoca.eu
Telefón: 053 / 0911711444
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Levoča
IČO: 042344760
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Nikolaj Kučka
Riaditeľ
Súkromná základná škola Levoča, ul. J. Francisciho č. 11