Základná škola s VJM Diakovce, Školská 485

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 485, 925 81 Diakovce
WWW:
E-Mail: 3482@szm.sk
Telefón: 031/7712038
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Šaľa
IČO: 37863681
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Diana Baloghová
Výchovný poradca
Základná škola s VJM Diakovce, Školská 485
fotka
Mgr. Jaroslava Poláková
Riaditeľ
Základná škola s VJM Diakovce, Školská 485