Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Diviaky nad Nitricou 121, 97225 Diviaky nad Nitricou
WWW:
E-Mail: kusag@atlas.sk
Telefón: 465464096
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prievidza
IČO: 036126683
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Tatiana Beňová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121
fotka
Mgr. Gabriela Paulďurová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121