Základná škola Volica, Volica 92

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Volica 92, 06701 Volica
WWW:
E-Mail:
Telefón: 057 / 7394363
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Stropkov
IČO: 710061307
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Adriana Senajová
Riaditeľ
Základná škola Volica, Volica 92