Základná škola Divín, Lúčna 8

Typ: Základná škola
Adresa: Lúčna 8, 98552 Divín
WWW:
E-Mail: zsdivin@centrum.sk
Telefón: 047/4397315
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Lučenec
IČO: 037888480
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Tušimová
Výchovný poradca
Základná škola Divín, Lúčna 8
fotka
Mgr. Aneta Zvarová
Riaditeľ
Základná škola Divín, Lúčna 8