Súkromná základná škola Batizovce, Záhradná 277

Typ: Základná škola
Adresa: Záhradná 277, 05935 Batizovce
WWW:
E-Mail: erskola@post.sk
Telefón: 052 / 0903904785
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Poprad
IČO: 042082625
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Erika Kuchárová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Batizovce, Záhradná 277