Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou 231/4

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dlhé nad Cirochou 231/4, 06782 Dlhé nad Cirochou
WWW:
E-Mail: skola@zsdlhenc.edu.sk
Telefón: 577/623842
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Snina
IČO: 037873563
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Cilipová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou 231/4
fotka
Ing. Silvia Harmaňošová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou 231/4
fotka
Mgr. Ľubica Biľanská
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou 231/4