Základná škola Vysoké Tatry, Vyšné Hágy 29

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Vyšné Hágy 29, 05984 Vysoké Tatry
WWW:
E-Mail: skola@zsvyshagy.edu.sk
Telefón: 052 / 4497717
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Poprad
IČO: 710062320
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Beáta Evansová
Riaditeľ
Základná škola Vysoké Tatry, Vyšné Hágy 29