Základná škola s MŠ Dobrá Niva, Školská 447/3

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 447/3, 96261 Dobrá Niva
WWW:
E-Mail: mariaslosiarikova@centrum.sk
Telefón: 045 / 538 23 61
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Zvolen
IČO: 037833472
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ivana Bajnoková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dobrá Niva, Školská 447/3
fotka
PaedDr. Mária Slosiariková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dobrá Niva, Školská 447/3