Súkromná základná škola Prešov, Solivarská 28

Typ: Základná škola
Adresa: Solivarská 28, 08005 Prešov
WWW:
E-Mail: skola@sgpo.sk
Telefón: 051 / 7713263, 0918329695
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 042030625
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Janka Smolejová
Riaditeľ
Súkromná základná škola Prešov, Solivarská 28