Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dobrá Voda 150, 91954 Dobrá Voda
WWW:
E-Mail: skoladvoda@gmail.com
Telefón: 335547106
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 036093815
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Kuncová
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150
fotka
Mgr. Martina Komárová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dobrá Voda, Dobrá Voda 150