Základná škola Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 57

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Ruská Nová Ves 57, 08005 Ruská Nová Ves
WWW:
E-Mail: zs.ruskanovaves@centrum.sk
Telefón: 051 / 7703864
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 710062796
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Róbert Šandalla
Riaditeľ
Základná škola Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 57