Základná škola Víťaz, Víťaz 263

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Víťaz 263, 08238 Víťaz
WWW:
E-Mail: zsvitaz@zsvitaz.edu.sk
Telefón: 051 / 7916161
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 710062877
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Zuzana Sabolová
Riaditeľ
Základná škola Víťaz, Víťaz 263