Základná škola Záhradné, Hlavná 90/46

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hlavná 90/46, 08216 Záhradné
WWW:
E-Mail: fabian@zszahradne.edu.sk
Telefón: 051 / 4557721
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 710062893
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Marián Fabián
Riaditeľ
Základná škola Záhradné, Hlavná 90/46