Základná škola Žehňa, Žehňa 22

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Žehňa 22, 08206 Žehňa
WWW:
E-Mail: zuza1972@gmail.com
Telefón: 051 / 7798240
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Prešov
IČO: 710062907
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Zuzana Gáborová
Riaditeľ
Základná škola Žehňa, Žehňa 22