Základná škola s MŠ Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Pod lesíkom 19, 08222 Šarišské Michaľany
WWW:
E-Mail: skola@zssarmich.edu.sk
Telefón: 051 / 4582204
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 036158101
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jaroslav Valaštiak
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Šarišské Michaľany, Pod lesíkom 19