Základná škola s MŠ Jarovnice, Jarovnice 464

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Jarovnice 464, 08263 Jarovnice
WWW:
E-Mail: zs@zsjarovnice.edu.sk
Telefón: 051 / 4893131, 7754672
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037876317
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Magdaléna Šafranová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Jarovnice, Jarovnice 464