Súkromná základná škola Sabinov, Námestie slobody 100

Typ: Základná škola
Adresa: Námestie slobody 100, 08301 Sabinov
WWW:
E-Mail: silva@centrum.sk
Telefón: 051 / 0915949733
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 042081602
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Silvia Urdzíková
Riaditeľ
Súkromná základná škola Sabinov, Námestie slobody 100
fotka
Mgr. Anna Štofániková
Výchovný poradca
Súkromná základná škola Sabinov, Námestie slobody 100