Základná škola s MŠ Dohňany, Dohňany 468

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Dohňany 468, 2051 Dohňany
WWW:
E-Mail: zsdohnany@zoznam.sk
Telefón: 042/4671164
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Púchov
IČO: 37922386
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Paliesková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dohňany, Dohňany 468
fotka
Mgr. Katarína Miškárová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dohňany, Dohňany 468