Cirkevná ZŠ sv. Demetera Ražňany, Ražňany 235

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Ražňany 235, 08261 Ražňany
WWW:
E-Mail: czs.raznany@centrum.sk
Telefón: 051 / 4523000
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037878191
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Janka Hlavatá
Riaditeľ
Cirkevná ZŠ sv. Demetera Ražňany, Ražňany 235