Základná škola s MŠ Rožkovany, Rožkovany 190

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Rožkovany 190, 08271 Rožkovany
WWW:
E-Mail: zsmsrozkovany@gmail.com
Telefón: 051 / 4572350, 4522593
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037944631
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Darina Jacová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Rožkovany, Rožkovany 190