Základná škola s MŠ Ďačov, Ďačov 110

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Ďačov 110, 08271 Ďačov
WWW:
E-Mail: zsdacov@centrum.sk
Telefón: 051 / 4572976, 0903423677
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037944657
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Katarína Mišenková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Ďačov, Ďačov 110