Základná škola s MŠ Kamenica, Kamenica 645

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Kamenica 645, 08271 Kamenica
WWW:
E-Mail: zskamenica@gmail.com
Telefón: 051 / 4573123
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 037944681
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Martin Halčišák
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Kamenica, Kamenica 645