Základná škola Dubovica, Dubovica 190

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Dubovica 190, 08271 Dubovica
WWW:
E-Mail: zsdubovica@zsdubovica.edu.sk
Telefón: 051 / 4572021
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 042029511
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Michal Hromjak
Riaditeľ
Základná škola Dubovica, Dubovica 190