Základná škola s MŠ - Osnovna škola z materskov školou Bajerovce, Bajerovce 112

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Bajerovce 112, 08273 Bajerovce
WWW:
E-Mail: zssmsbajerovce@centrum.sk
Telefón: 051 / 4597264
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 042080185
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Sekeráková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ - Osnovna škola z materskov školou Bajerovce, Bajerovce 112