Základná škola s MŠ Krásna Lúka, Krásna Lúka 142

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Krásna Lúka 142, 08273 Krásna Lúka
WWW:
E-Mail: riaditel@zskluka.edu.sk
Telefón: 051 / 4597821, 4597246
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 042238854
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Helena Kormošová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Krásna Lúka, Krásna Lúka 142