Základná škola Dojč, Dojč 137

Typ: Základná škola
Adresa: Doj č 137, 90602 Dojč
WWW:
E-Mail: zsdojc@pobox.sk
Telefón: 346536126
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837109
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubica Ušiaková
Výchovný poradca
Základná škola Dojč, Dojč 137
fotka
Mgr. Drahotín Nečas
Riaditeľ
Základná škola Dojč, Dojč 137