Základná škola Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 52

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Jakubova Voľa 52, 08256 Jakubova Voľa
WWW:
E-Mail: hurtukova.jana@gmail.com
Telefón: 051 / 0907029916
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710053312
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jana Hurtuková
Riaditeľ
Základná škola Jakubova Voľa, Jakubova Voľa 52