Základná škola Bodovce, Bodovce 90

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Bodovce 90, 08266 Bodovce
WWW:
E-Mail: m.mikolaj@centrum.sk
Telefón: 051 / 4523652, 0908639501
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062362
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Mária Mikolajová
Riaditeľ
Základná škola Bodovce, Bodovce 90