Základná škola s MŠ Červená Voda, Červená Voda 30

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Červená Voda 30, 08301 Červená Voda
WWW:
E-Mail: viera.mihokova@zoznam.sk
Telefón: 051 / 4521017, 0911225786
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062419
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Mihóková
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Červená Voda, Červená Voda 30