Základná škola Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 130

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Červenica pri Sabinove 130, 08256 Červenica pri Sabinove
WWW:
E-Mail: zscervenica.s@centrum.sk
Telefón: 051 / 4583516
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062427
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Iveta Kakaščíková
Riaditeľ
Základná škola Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 130