Základná škola Hubošovce, Hubošovce 56

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Hubošovce 56, 08266 Hubošovce
WWW:
E-Mail: miroslav.sabol@centrum.sk
Telefón: 051 / 4595468
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062532
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Miroslav Sabol
Riaditeľ
Základná škola Hubošovce, Hubošovce 56