Základná škola Lúčka, Lúčka 47

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Lúčka 47, 08271 Lúčka
WWW:
E-Mail: zslucka@centrum.sk.sk
Telefón: 051 / 4572050
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062648
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Martina Kožušková
Riaditeľ
Základná škola Lúčka, Lúčka 47