Základná škola Milpoš, Milpoš 55

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Milpoš 55, 08271 Milpoš
WWW:
E-Mail: zs.milpos@gmail.com
Telefón: 051 / 0905248112, 4574377
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062672
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Ľubomír Sontag
Riaditeľ
Základná škola Milpoš, Milpoš 55