Základná škola Oľšov, Oľšov 23

Typ: Základná škola (len 1. stupeň)
Adresa: Oľšov 23, 08276 Oľšov
WWW:
E-Mail: zsolsov@centrum.sk
Telefón: 051 / 4597173, 0907570772
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Sabinov
IČO: 710062710
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Jozef Višňovský
Riaditeľ
Základná škola Oľšov, Oľšov 23