Základná škola s MŠ Dolná Krupá, Školská 439/12

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Školská 439/12, 91965 Dolná Krupá
WWW:
E-Mail: riaditel@zsdkrupa.edu.sk
Telefón: 903617819
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Trnava
IČO: 036080586
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Monika Slabá
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Dolná Krupá, Školská 439/12
fotka
Mgr. Mária Valjentová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Dolná Krupá, Školská 439/12